Тренажер Звичайні Дроби для 5 та 6 класу

Очки: Рівень Час: ВірноНе вірно

1 5  +  2 2  =   = 
—— ——
2 5

Чудово

1 дія - знаходження спільного знаменника та додаткових множників

2 + 3 Перевірка
ВірноНе вірно

2 дія - перемножуємо додаткові множники на чисельники

+ Перевірка
zn ВірноНе вірно

3 дія - виконуємо обчислення (додавання або віднімання)

Перевірка
zn ВірноНе вірно

4 дія - спрощуємо дріб, якщо потрібно, та записуємо відповідь на початку

Тренажер Дроби (додавання, віднімання, множення, ділення, переведення у неправильну дріб, спрощення дробу)

Цей тренажер допоможе вам засвоїти тему Дії зі звичайними дробами, яку вивчають у 5 та 6 класах. Ви навчитеся додавати і віднімати дроби, як з однаковими знаменниками, так і навчитеся приводити дроби до спільного знаменника, а потім виконувати арифметичні дії. Тренажер допоможе навчитися швидко переводити з неправильного дробу в правильну дріб і навпаки. Також ви навчитеся скорочувати дроби і виділяти цілу частину.

Тренажер дозволяє виконувати вправи на множення і ділення дробів. Він стежить за тим, щоб всі дії виконувалися правильно, а також, щоб отримана відповідь була приведена до правильного виду.

Для оволодіння теми Дроби, вам необхідно також вміти швидко рахувати в умі і обов'язкове знання таблиці множення, тоді заняття з тренажером принесуть вам максимальну користь.

Перемога

Вітаємо, ви перемогли

Нагадування

Не забувайте скорочувати дріб